Privacy Policy

Podaci o privatnosti u skladu sa Zakonskom uredbom 196/03 i Uredbom EU br. 679/2016

Sukladno čl. 13. Zakonske uredbe 196/03 i nakon stupanja na snagu Uredbe EU br. 679/2016 u skladu s odredbama čl. 13. navedene Europske uredbe, obavještavamo vas o sljedećem:

Svrha liječenja

Vaši osobni podaci, slobodno priopćeni i dobiveni od nas zbog aktivnosti koju provodi: Nicoletta Bulian Via Roma, 109 – 30020 Cinto Caomaggiore (VE) PDV broj: Fiskalni broj: BLNNLT63D44G224X tretirat će se zakonito i ispravno u sljedeće svrhe: podaci koji se obrađuju su ažurirani, relevantni, potpuni i nisu pretjerani u odnosu na gore navedene svrhe za koje se prikupljaju i naknadno obrađuju.

Metode obrade

Isti će se podaci obrađivati, u skladu s potrebnom sigurnošću i povjerljivošću, putem sljedećih metoda: prikupljanje podataka od zainteresirane strane, prikupljeni i snimljeni za posebne, izričite i legitimne svrhe, korišteni u daljnjim postupcima obrade u uvjetima kompatibilnim s ovim svrhe, obrada koja se provodi uz pomoć elektroničkih i automatiziranih alata (prikupljanje podataka telematskim putem, izravno od zainteresirane strane).

Pravna osnova liječenja

Pravna osnova za obradu Vaših osobnih podataka temelji se na registraciji na web portalu https://villabornancini.it/. Legitimni interesi Voditelja obrade podataka: Legitimni interesi Voditelja obrade podataka proizlaze iz potrebe poštivanja i poštovanja ugovornih obveza potpisanih između strana. Sukladno čl. 6, zakonitost obrade temelji se na jasno izraženoj privoli zainteresirane strane, dokumentiranoj u pisanom obliku. Obvezna ili neobvezna priroda pružanja podataka i posljedice mogućeg odbijanja odgovora: priroda pružanja podataka s vaše strane je obvezna kako bi voditelj obrade mogao pružiti tražene usluge. U slučaju odbijanja stoga će biti nemoguće dovršiti proces registracije i Vlasnik sustava neće moći ispuniti ugovorne obveze.

Priopćavanje podataka trećim stranama

Vaše osobne podatke obrađivati ​​će Voditelj obrade, Izvršitelji obrade koje on imenuje i strogo ovlašteni izvršitelji obrade. Vaši osobni podaci ne podliježu otkrivanju.

Vremena skladištenja

Vaši osobni podaci će se čuvati br. 10 godina, od prestanka odnosa usluge / isporuke proizvoda u računalnim arhivama u vlasništvu Nicoletta Bulian.

Namjera voditelja obrade podataka

Voditelj obrade neće prenijeti vaše osobne podatke u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju.

Voditelj obrade i obrada podataka

Voditelj obrade podataka je Nicoletta Bulian. Kontaktni podaci voditelja obrade podataka, mail: info@villabornancini.it Zainteresirana strana može u bilo kojem trenutku ostvariti prava koja su joj pridržana, sankcionirana čl. 7. o kojemu se donosi potpuni tekst: čl. 7 Zakonska uredba 196/2003 i čl. 15 Uredba EU 679/2016 – Pravo na pristup osobnim podacima i druga prava – „Zainteresirana strana ima pravo dobiti potvrdu o postojanju ili nepostojanju osobnih podataka koji se na nju odnose, čak i ako još nisu registrirani, te njihovu priopćenje u razumljivom obliku. . Zainteresirana strana ima pravo ishoditi naznaku: podrijetla osobnih podataka; svrhe i metode liječenja; logike koja se primjenjuje u slučaju liječenja koje se provodi uz pomoć elektroničkih instrumenata; identifikacijskih podataka voditelja obrade podataka, upravitelja i imenovanog predstavnika u skladu s čl. 5. stavak 2.; subjekata ili kategorija subjekata kojima se osobni podaci mogu priopćiti ili koji o njima mogu saznati kao imenovani predstavnici na teritoriju države, upravitelji ili agenti. Zainteresirana strana ima pravo ishoditi: ažuriranje, ispravak ili, kada postoji interes, integraciju podataka; brisanje, pretvaranje u anonimni oblik ili blokiranje podataka koji se nezakonito obrađuju, uključujući podatke čije zadržavanje nije potrebno za svrhe za koje su podaci prikupljeni ili naknadno obrađeni; potvrdu da su poslovi navedeni u točki a. i b. bili su skrenuti pozornost, također u pogledu njihovog sadržaja, onih kojima su podaci priopćeni ili diseminirani, osim u slučaju u kojem se utvrdi da je to ispunjenje nemoguće ili uključuje korištenje sredstava očito nerazmjernih zaštićenom pravu . Zainteresirana strana ima pravo prigovoriti u cijelosti ili djelomično: iz opravdanih razloga, obradi osobnih podataka koji se na nju odnose, čak i ako je relevantno za svrhu prikupljanja; na obradu osobnih podataka koji se na njega odnose u svrhu slanja reklamnog materijala ili izravne prodaje ili za provedbu istraživanja tržišta ili komercijalne komunikacije”. Konkretno, zainteresirana strana može u svakom trenutku zatražiti od Voditelja obrade osobnih podataka pristup osobnim podacima te ih ispraviti ili poništiti ili ograničiti njihovu obradu ili usprotiviti se postupanju s njima, uz pravo na prenosivost podataka. Zainteresirana strana ima pravo povući privolu u bilo kojem trenutku ne dovodeći u pitanje zakonitost liječenja temeljem privole dane prije opoziva te ima pravo podnijeti prigovor nadzornom tijelu. Prava se mogu ostvariti pismenim putem na e-mail adresu info@villabornancini.it.